STROJE PIŁKARSKIE Z WŁASNYM NADRUKIEM
  REJESTRACJA  

  Tutaj wybierasz rozgrywki      
 

  MENU GŁÓWNE
Strona główna
O lidze
Turnieje (8)
Opinie (326)
Regulamin
Kontakt
Zapisy
Linki (7)
Archiwum (2)
Foto (0)
  ANKIETA
64
  CYTATY

„Piłka nożna jest najważniejszą wśród rzeczy nieważnych”
(Franz Beckenbauer)
 

 
REGULAMIN  

REGULAMIN WARSZAWSKIEJ LIGI PIŁKI NOŻNEJ OŚRODKÓW WYCHOWAWCZYCH I DOMÓW DZIECKA SEZON 2013/2014. MOTTO PRZEWODNIE LIGI: FAIR PLAY DROGĄ DO ZWYCIĘSTWA W SZKOLE, NA BOISKU W ŻYCIU! FAIR PLAY JEST ZASADĄ, KTÓREJ POWINIEN PRZESTRZEGAĆ KAŻDY SPORTOWIEC. TO GRA PROWADZONA W SPOSÓB ZGODNY Z PRZEPISAMI, CZYSTA , UCZCIWA, PIĘKNA I SZLACHETNA. TO SZACUNEK DLA PRZECIWNIKA . TO UMIEJĘTNOŚĆ POGODZENIA SIĘ Z PORAŻKĄ I SZCZERE GRATULOWANIE ZWYCIĘSTWA PRZECIWNIKOWI. TO WYRAZ MORALNEJ POSTAWY WOBEC SIEBIE PROWADZĄCEJ DO REZYGNACJI ZE ZWYCIĘSTWA ZA WSZELKĄ CENĘ, GDYŻ ZWYCIĘSTWO ODNIESIONE W WYNIKU OSZUSTWA, BŁĘDU SĘDZIOWSKIEGO LUB NIESPRAWIEDLIWOŚCI NIE JEST PRAWDZIWYM ZWYCIĘSTWEM. DLATEGO: - POŚWIĘĆ ZWYCIĘSTWO I WYNIK DLA RATOWANIA ZDROWIA I ŻYCIA - AKCEPTUJ ZWYCIĘSTWO ODNIESIONE WYŁĄCZNIE W RÓWNEJ WALCE - DĄŻ DO ZWYCIĘSTWA, LECZ NIE ZA WSZELKĄ CENĘ - PRZYZNAJ SIĘ DO WŁASNEGO BŁĘDU, NIE DOSTRZEŻONEGO PRZEZ SĘDZIÓW, NAWET JEŚLI PRZEZ TO PRZEKREŚLISZ SZANSE NA ZWYCIĘSTWO. ADRES INTERNETOWY STRONY NASZEJ LIGI TO: www.wlpn.tamgram.pl. ORGANIZATOR I KOORDYNATOR LIGI - Pomysłodawcą, twórcą i koordynatorem rozgrywek jest Andrzej Dąbek, wychowawca, nauczyciel wychowania fizycznego, instruktor sportu, specjalizacja-piłka nożna(wszelkie pytania proszę kierować do koordynatora tel. 608 450 772 lub mailowo: andrzejd777@wp.pl. 1)CZAS TRWANIA LIGI: -początek: wrzesień-listopad(I runda) -przerwa: grudzień –luty; zakończenie: marzec-czerwiec (II runda)Runda druga jest kontynuacją rundy pierwszej 2) PODZIAŁ LIGI - Liga podzielona jest na trzy grupy: 1 liga(drużyny walczą o mistrzostwo i utrzymanie; w 1 lidze mogą grać reprezentacje: MOS-ów, MOW- ów, Domów Dziecka, Pogotowia Opiekuńczego, Ośrodków Specjalnych oraz wszystkich tych, których przynajmniej 50% dzieci i młodzieży umieszczonej jest w internacie, 2 liga(grupa starsza i 2 liga grupa młodsza)-drużyny z 2 ligi walczą o awans do 1 ligi, aczkolwiek tylko te, które spełniają kryteria regulaminowe - Mistrz Ligi wyłoniony będzie z 1 ligi. 3)KOLEJNOŚĆ KOŃCOWA ustalana będzie na podstawie: a)liczba punktów b)w razie równej ilości punktów o kolejności w ostatecznej tabeli decyduje wynik bezpośredniego meczu c)stosunek bramek d)większa liczba strzelonych bramek e)w razie gdyby we wszystkich tych punktach nadal był remis, zostanie rozegrany dodatkowy mecz(i ewentualnie karne); 4) KWESTIA AWANSU I SPADKU: awans do I ligi uzyskają jedna lub dwie drużyny z II ligi; do II ligi spadną jedna lub dwie drużyny z I ligi. 5) KWESTIA PODSUMOWANIA I RUNDY: pierwsza runda jest dopiero półmetkiem sezonu, nie decyduje ani o mistrzostwie ani o awansie, ani też o spadku6)LICZBA ZAWODNIKÓW-Drużyny grają w składach 7-osobowych(6 zawodników w polu+ bramkarz) na boisku na ul. Osowska 81. Mecze rozgrywane sporadycznie na mniejszych boiskach np. na ul. Zakroczymskiej 6 rozgrywane są w składach 6 osobowych(5+ bramkarz). Do rozgrywek można zgłosić do 20 zawodników na rundę.7) KTO MOŻE GRAĆ(KWESTIA WIEKU)- członkami drużyny mogą być tylko wychowankowie i opiekunowie(wychowawcy i nauczyciele lub inni zatrudnieni na umowę pracownicy danej placówki; nie można dobierać zawodników z innych placówek. Wyjątkiem od tej reguły jest opiekun, który pracując w więcej niż w jednej placówce i zajmując się drużyną piłkarską w każdym z tych miejsc, może być zawodnikiem każdej z tych drużyn. Jednak w przypadku bezpośredniego meczu tych drużyn opiekun ten zagrać nie może. Jednak jeśli chodzi o zawodnika, który jest np. jednocześnie wychowankiem domu dziecka i innej placówki, zawodnik ten musi się określić, którą z drużyn będzie reprezentował. Wiek zawodników nie może przekraczać 19 lat w momencie rozpoczęcia sezonu ligowego(czyli dopóki nie ukończy 20 r. ż. może zacząć rozgrywki); jeśli zawodnik ,który rozpoczął rozgrywki ukończy 20 lat w trakcie trwania sezonu, to może dokończyć rozgrywki .Jednak w trakcie meczu w jednym momencie na boisku może przebywać nie więcej niż jeden zawodnik, który ukończył 20 lat(w trakcie sezonu) plus opiekun(bez limitu wiekowego) lub dwóch zawodników, którzy ukończyli 20 lat(w trakcie sezonu), jeśli na boisku nie przebywa wychowawca. Pozostali zawodnicy przebywający w tym momencie na boisku nie mogą mieć ukończone 20 lat. W drużynie może grać jeden opiekun(w składzie może być więcej opiekunów, ale w czasie meczu w jednym czasie może grać tylko jeden;opiekunowie mają prawo zmieniać się na boisku). Powyższe kryteria wiekowe dotyczą zawodników grających w 1 lidze. W 2 lidze w grupie młodszej wiek zawodników nie może przekraczać 16 r. ż. Jeśli dany zawodnik takiej drużyny skończył 16 lat przed rozpoczęciem rozgrywek- nie może grać; jeśli skończy w trakcie sezonu-może dograć sezon do końca. 8)CZAS TRWANIA MECZU to 2x30 minut z 5 minutowa przerwą -nie obowiązuje przepis o spalonym -istnieje zakaz,, łapania w ręce przez bramkarza" umyślnych podań od swoich zawodników 9)TERMINY MECZÓW- Mecze rozgrywane są najczęściej w godzinach między 15.30-19.00 od poniedziałku do piątku. Możliwe są inne dni i godziny za zgodą obydwu drużyn. Terminy meczów ustala koordynator w uzgodnieniu z opiekunami drużyn.10)UBIÓR ZAWODNIKÓW- Każda drużyna musi mieć jednolite koszulki. Numery i nazwa drużyny na koszulkach nie są wymagane. Jednolite spodenki i getry nie są wymagane.11)KWESTIA BOISKA- Mecze rozgrywane są na boisku,, pod gołym niebem". Wszystkie mecze rozgrywane są na boiskach z bramkami 2x5m(czyli tzw. półligówki) Mecze rozgrywane są na boiskach ze sztuczną trawą. 12) WALKOWERY- Zabronione jest rozgrywanie meczu, gdy jedna z drużyn stawi się w składzie mniejszym niż 5 osób(lub 4 osób jeśli mecz jest na boisku, gdzie gramy po 6). W razie zaistnienia takiego przypadku drużyna ta zostanie ukarana walkowerem. -niestawienie się jednej z drużyn na umówiony mecz skutkuje ukaraniem tej drużyny walkowerem. Jeśli drużyna rozegra mniej niż 50% meczów(tzn. otrzyma więcej niż 50% walkowerów w rundzie),zostanie zdyskwalifikowana, a wyniki i statystyki jej wcześniejszych meczów zostaną anulowane(mecze będą na koniec sezonu uznane jako nieodbyte);w tabeli na stronie z racji systemu strony cofa się jej wszystkie dotychczas uzyskane wyniki jako walkowery dla drużyn przeciwnych-Wysokość walkowera ustalona jest w tym przypadku na 1:0; Dodatkową karą za oddanie meczu(dla drużyn, które dotrwają do końca rozgrywek) walkowerem będzie odebranie drużynie 1 punktu za jednego walkowera.Drużynie, która wycofa się w trakcie sezonu lub zostanie zdyskwalifikowana,ale rozegra przynajmniej 50% meczów wyniki i statystyki jej wcześniejszych meczów zostaną zachowane, jeśli jednak rozegra poniżej 50 % meczów wyniki zostaną anulowane; 13)POGODA- Mecze rozgrywane są bez względu na pogodę; jedynie ekstremalnie ciężkie warunki mogą być powodem nie rozegrania meczu. 14) KWESTIA SĘDZIÓW, SĘDZIOWANIA I KAR- Sędziego wyznacza organizator. Decyzje sędziego są wiążące; Sędzia ma obowiązek karania zawodników za niesportowe zachowanie: kłótnie, wyzwiska, negowanie decyzji sędziego w sposób agresywny i niekulturalny, słowa niecenzuralne; w tych i tym podobnych przypadkach stosuje się kary usunięcia zawodnika na 2 minuty, 3minuty, 5 minut lub dyskwalifikacja do końca meczu. Sędzia ma obowiązek za każde niecenzuralne słowo usuwać zawodnika na 2 minuty; za kłótnie z sędzią lub głośne negowanie jego decyzji zawodnik powinien być usunięty z boiska na 3 minuty.Za głośne obrażenie sędziego lub zawodnika którejkolwiek z drużyn zawodnik ma być zdyskwalifikowany do końca meczu z możliwością zawieszenia na jeden lub więcej meczów. Na 5 minut sędzia może wyrzucić z boiska zawodnika, który celowo brutalnie sfaulował przeciwnika( powtórka takiego faulu to dyskwalifikacja do końca meczu z możliwością zawieszenia na kolejny mecz lub kilka meczów) Zawodnik , który wszczął bójkę na boisku ma być zdyskwalifikowany do końca meczu, a następnie zawieszony na conajmniej 3 mecze; w razie braku skruchy(przeprosiny)zawodnik ten będzie zdyskwalifikowany do końca rundy. Zawodnik, który dał się sprowokować do bójki(nie chodzi o obronę, tylko o czynne włączenie się do bójki) ma być usunięty na 2 minuty. Jedynie kapitan drużyny lub wychowawca może rozmawiać z sędzią(nie wykłócać się)na temat jego decyzji. Wybitnie niesportowe zachowanie będzie rozpatrzone przez organizatora i opiekunów drużyn i w razie potrzeby taki zawodnik może być odsunięty od jednego lub więcej meczów a nawet do końca rozgrywek. 15) DOKUMENT TOŻSAMOŚCI- Istnieje możliwość(nie obowiązek)sprawdzenia przez opiekuna drużyny zgodności składu drużyny przeciwnej. W razie wątpliwości organizator będzie rozpatrywał ewentualną skargę. 16)KWESTIA OPIEKUNA(WYCHOWAWCY)-Każda drużyna musi mieć swojego opiekuna, który będzie kontaktował się zarówno z organizatorem ligi jak i z opiekunami innych drużyn. Opiekun drużyny zobowiązany jest kontaktować się z koordynatorem ligi w razie jakichkolwiek problemów związanych z meczami czy sprawami ligi. Niedopuszczalna jest sytuacja, że drużyna przybywa na mecz bez dorosłego opiekuna. Konsekwencją przybycia drużyny bez opiekuna jest nierozegranie meczu i ukaranie tej drużyny walkowerem. 17) KWESTIA BUTÓW DO GRY- Zabroniona jest gra w butach z korkami .Jedynie dozwolone buty to tzw. halówki lub żwirówki tzw.turfy(preferowane)jako najlepsze do gry na sztucznej trawie.18) KWESTIA TERMINOWEGO ROZGRYWANIA MECZÓW- Każda drużyna zobowiązana jest rozegrać przynajmniej jeden mecz w tygodniu meczowym; przełożenie meczu możliwe jest tylko wtedy, gdy drużyna chcąca przełożyć mecz nie może zagrać, gdyż wyjeżdża na cały tydzień np. na zieloną szkołę itp. Przełożyć mecz można również wtedy , gdy większa część drużyny(nie jednego czy dwóch zawodników) nie może zagrać w powodu choroby( wtedy tak szybko, jak to możliwe opiekun drużyny zobowiązany jest powiadomić koordynatora) 19) SPORY- Wszelkie spory wynikłe w trakcie rozgrywek rozstrzygane będą przez organizatora oraz opiekunów drużyn, którzy będa poproszeni o opinie. Decyzje organizatora są ostateczne i wiążące. 20) KWESTIA PORZĄDKU- Proszę pamiętać, że korzystamy z boisk nieodpłatnie. Każda drużyna zobowiązana jest zachować porządek w trakcie pobytu na boisku i obok boiska, zarówno w słowie jak i w czynie. Proszę nie zostawiać po sobie butelek, papierów i innych śmieci. Zakazuje się palenia papierosów w trakcie rozgrywania meczów na terenie boiska oraz w jego pobliżu. Jeśli zaistnieje taka sytuacja, drużyna zostanie ukarana punktami karnymi w klasyfikacji fair play(30 minut karnych; możliwe jest także odebranie punktu za wybitnie zakłócenie porządku poprzez nieodpowiednie zachowanie.21) CZYSTA GRA- Obowiązuje zasada FAIR PLAY. Wszelkie zachowania rażąco odbiegające od tej zasady powinny być zgłaszane organizatorowi. Drużyna lub zawodnik grający ewidentnie wbrew tej zasadzie będzie karany dyskwalifikacją na czas określony lub nawet może być odsunięty od rozgrywek.22) NAGRODY: Mistrz ligi na dany sezon otrzyma puchar przechodni Mistrza WLPN OW i DD. Pierwsze trzy drużyny I ligi na zakończenie sezonu Warszawskiej Integracyjnej Ligi Piłki Nożnej Ośrodków Wychowawczych i Domów Dziecka będą nagrodzone(puchar, medale, dyplom, nagrody rzeczowe); Pierwsze trzy drużyny II ligi otrzymają puchar, dyplom, nagrody rzeczowe. Nagrodzony będzie król strzelców I i II ligi(puchar, dyplom, nagroda rzeczowa) Nagrodzony będzie zwycięzca I i II ligi w klasyfikacji na najlepszego zawodnika ligi. Nagrodzona będzie zwycięska drużyna w klasyfikacji fair play(puchar, dyplom i nagroda rzeczowa) Wszystkie drużyny, które dotrwają do końca rozgrywek otrzymają pamiątkowe pucharki i dyplomy uczestnictwa oraz symboliczne upominki. 23) CEL LIGI- Liga istnieje nie tylko po to, żeby ze sobą rywalizować, ale przede wszystkim, żeby wychowywać poprzez sport i propagować zasadę FAIR PLAY, a także aby dobrze się bawić; efektywnie wykorzystywać czas, podtrzymywać kondycję i rozwijać relacje pomiędzy placówkami, wychowankami i wychowawcami. NOWY PRZEPIS W NASZEJ LIDZE OD WIOSNY 2017: Zakaz gry tzw.wślizgiem !W trakcie meczów występuje zakaz gry wślizgiem (w kontakcie z przeciwnikiem) PRZYJEMNEJ GRY ŻYCZY ORGANIZATOR


 
 
  ROZGRYWKI
Tabela
Terminarz
Wyniki
Strzelcy (33)
Drużyny (6)
Forum (0)
Foto (0)
  PARTNER

 
 

 


Bydgoszcz (alsp2) Warszawa (clf) Warszawa (wlpn) Biała Podlaska (blsp) Tarnowskie Góry (ploj) Warszawa (slsp) Zabrze (zlpn) Głogów (alf) Czchów (czchow) Lidzbark Warm. (llpn) Tomaszów Maz. (liga6) Toruń (ltsp) Gdańsk (ligasalos) Grudziądz (ligabarzyny) Warszawa (wlf)

Warszawska LigaPiłki Nożnej Ośrodków Wychowawczych i Domów Dziecka - Warszawa